References

Mnoho lidí se mě ptá, proč španělština. Na začátku jsem sám neznal odpověď. Vždy jsem odpovídal, že mě prostě napadlo učit se španělsky, a tak jsem jednoduše začal. Skutečnou odpověď jsem ale pochopil až po několika hodinách hodinách s Itziar. Měl jsem velké obavy z učení se španělštiny, nejen proto, že je to pro mě úplně nový jazyk, ale také kvůli mým dřívějším neúspěchům s angličtinou a němčinou. Po první hodině jsem věděl, že to bude dřina, ale byl jsem odhodlaný mít tentokrát úspech. Ještě nikdy jsem nezažil takovou svobodu při výuce a odhodlání učitele jako v Akademii Lorca. Začalo mě to tak bavit, že jediným cílem pro mě bylo mluvit španělsky. Ví se, že učení se cizímu jazyku je dlouhý a namáhavý proces, často plný pochybností a nejasností. To jsem samozřejmě pocítil taky, ale po každé lekci u Itziar se moje chuť se učit vrátila a je tomu tak dodnes.
Lekce, které vede Itziar, jsou nejenom hodinami jazyka, ale taky možností poznat přerůzné aspekty spojené s kulturou, politikou, gastronomií a jinými tématy, která mě ve spojení se Španělskem zajímají a baví. Itziar je nejenom skvělou učitelkou, ale i psycholožkou, která se umí vcítit do studentů a vést lekci tak, aby se každý cítit bezpečně. Gramatika není vždycky lehká a příjemná, ale to, jak ji Itziar podává, ji dělá jasnější a pochopitelnější. Díky obsahu hodin a energii, kterou Itziar do výuky dává, jsem během čtyř let studia v Akademii získal nejen dostatečnou znalost španělštiny, ale i mnoho přátel po celém světě. Nikdy jsem si netroufal odhadnout, že se naučím španělsky na takové úrovni, která mi dovolí si plnit cestovatelské sny a svobodně používat španělštinu – a to mě dále motivuje se učit a prohlubovat svoje znalosti.
Díky kompetencím Itziar a vysoké kvalitě výuky je osobní rozvoj a zlepšení jazykových znalostí zaručeno.

Andrzej

Nezapomenu na chvíli, kdy jsem objevila školu Itziar Lanas a poprvé s k ní zapsala. Nejlepší rozhodnutí! Škola je fantastická 🙂 Jestli se někdo chce nebo potřebuje naučit španělsky, škola Itziar je tím pravým místem.

Eliza

I remember the moment when I saw the advert to enroll for a course in Itziar Lanas’ school for the first time and when I signed up. It was like hitting jackpot because the school is magic. If anyone wants to learn the language then this is the only place to come.

Eliza

Velmi profesionálně vedené hodiny. Dříve jsem učila španělštinu, ale pak jsem měla dlouhou přestávku a téměř všechno jsem zapomněla. Musím však říci, že to byla až Itziar, kdo mi některé složitosti španělské gramatiky vysvětlil velmi jasně. Vím, že ne každý rodilý mluvčí může zaručit vysokou úroveň výuky, ale Itziar je metodicky dobře připravená a umí svůj rodný jazyk učit zajímavým způsobem. Nepoužívá jen a pouze učebnici, jak se to stává v jiných školách, ale ke všemu má doplňková cvičení, hry a další zajímavé metody, které umožní co nejlépe si zapamatovat jednotlivé prvky španělské gramatiky. Pokud se chcete naučit mluvit tímto krásným jazykem, Itziar je vaše nejlepší volba! Vřele doporučuji

Aneta

The lessons are all professionally conducted. I had learnt Spanish before but then I had a long break and I forgot almost everything. I must say though that it wasn’t until Itziar explained some of the finer details of Spanish grammar clearly that I understood. I know that not every Native Speaker guarantees a high standard of teaching but Itziar well prepared methodically and is able to teach her own language in an fascinating way. She doesn’t only use coursebooks like other schools but she comes prepared with additional materials, games and interesting ways of better remembering particular parts of Spanish grammar. If you want to learn how to speak this beautiful language then look no further than Itziar and Academia Lorca! I highly recommend it.

Aneta

Jestli hledáte dobrou jazykovou školu, kde se budete učit příjemně i efektivně – tak to je tady. Itziar je Španělka, takže přesně ví, co se v danou chvíli potřebujete naučit. Každá hodina úplně jiná, ale vždy zajímavá. Nedrželi jsme se striktně učebnice, ale používali jsme i jiné materiály, hráli hry, pracovali jsme s písničkami. Přestože to nebyl typický konverzační kurz, mluvili jsme opravdu hodně, což je samozřejmě plus. Hodiny nebyly monotónní jako v některých jiných školách. Itziar je pozitivní a otevřená učitelka, která umí vytvořit skvělou atmosféru. Doporučuju!

Daniel

Za sebe můžu říct, že je to jediná škola v mém okolí, kde jsem se jazyk opravdu naučil. Je pro mě důležité mluvení, a nejen vyplňování cvičení. Itziar opravdu umí učit. Jestli berete učení se jazyku vážně, začněte v této škole. Kvalita je neporovnatelná.

Tomasz

Honestly this is the only school I know of in Silesia where you can really learn the language. It is important for me to be able to practise speaking during the lessons and not only doing exercises. Itziar knows how to teach. If anyone really wants to start learning the language then only in this school. It really is another level of education. Regards

Tomasz

Kdysi jsem se zúčastnila kurzu španělštiny v Madridu a mohu vás ujistit, že pouhá skutečnost, že se učíte ve Španělsku, nezaručuje, že se naučíte rychleji a lépe. Největší vliv na to, kromě naší motivace, má náš učitel. Itziar je, co se týče profesionální stránky, perfektně připravená a díky tomu, že mluví také polsky, nám při výuce mohla ukázat podobnosti a odlišnosti španělského jazyka a polštiny, což velmi usnadňuje porozumění zejména gramatiky. Během hodin panuje velmi přátelská atmosféra.

Zofia